Pizza

Pollo e Gorgonzola4
21,00 lei
mica
27,00 lei
medie
Nocciola1
21,00 lei
mica
27,00 lei
medie
Messicana2
21,00 lei
mica
27,00 lei
medie
Manhattan
23,00 lei
mica
29,00 lei
medie
Pizza Margherita
15,00 lei
mica
19,00 lei
medie
Capriciosa
18,00 lei
mica
23,00 lei
medie
Diavolo
19,00 lei
mica
24,00 lei
medie
Chorizo
19,00 lei
mica
24,00 lei
medie
Prosciutto e Funghi
18,00 lei
mica
23,00 lei
medie
Quattro Formagi
21,00 lei
mica
28,00 lei
medie
22,00 lei
mica
27,00 lei
medie
Prosciutto Crudo
22,00 lei
mica
28,00 lei
medie
Calzone
18,00 lei
mica
22,00 lei
medie
Prosciutto e Salami
18,00 lei
mica
23,00 lei
medie
Quattro Formagi e Crudo
24,00 lei
mica
31,00 lei
medie
Pizza-Bacau-Manhattan-Pub-08
21,00 lei
mica
27,00 lei
medie
Vegetariana
19,00 lei
mica
23,00 lei
medie
QuattroStagione
18,00 lei
mica
23,00 lei
medie
Frutti di Mare
23,00 lei
mica
31,00 lei
medie
Bismarck
18,00 lei
mica
22,00 lei
medie
Salsicia
19,00 lei
mica
24,00 lei
medie
Pollo
19,00 lei
mica
25,00 lei
medie
IMG_7052
28,00 lei
mica
36,00 lei
medie
Rustica
19,00 lei
mica
24,00 lei
medie
Paesana
19,00 lei
mica
24,00 lei
medie
Salami1
17,00 lei
mica
22,00 lei
medie
Prosciutto
17,00 lei
mica
22,00 lei
medie
Gorgonzola
20,00 lei
mica
25,00 lei
medie
IMG_7047
7,00 lei
Focaccia Mozzarella
10,00 lei
Focaccia Mozzarella
11,00 lei
Focaccia Mozzarella
8,00 lei