Pizza

Pollo e Gorgonzola4
17,00 lei
mica
23,00 lei
medie
Nocciola1
17,00 lei
mica
23,00 lei
medie
Messicana2
16,00 lei
mica
22,00 lei
medie
Manhattan
20,00 lei
mica
26,00 lei
medie
Pizza Margherita
10,00 lei
mica
14,00 lei
medie
Capriciosa
14,00 lei
mica
18,00 lei
medie
Diavolo
15,00 lei
mica
20,00 lei
medie
Chorizo
15,00 lei
mica
20,00 lei
medie
Prosciutto e Funghi
14,00 lei
mica
18,00 lei
medie
Quattro Formagi
18,00 lei
mica
25,00 lei
medie
17,00 lei
mica
22,00 lei
medie
Prosciutto Crudo
19,00 lei
mica
25,00 lei
medie
Calzone
14,00 lei
mica
18,00 lei
medie
Prosciutto e Salami
14,00 lei
mica
18,00 lei
medie
Quattro Formagi e Crudo
20,00 lei
mica
27,00 lei
medie
Pizza-Bacau-Manhattan-Pub-08
17,00 lei
mica
23,00 lei
medie
Vegetariana
14,00 lei
mica
18,00 lei
medie
QuattroStagione
14,00 lei
mica
19,00 lei
medie
Frutti di Mare
18,00 lei
mica
26,00 lei
medie
Bismarck
13,00 lei
mica
18,00 lei
medie
Salsicia
14,00 lei
mica
20,00 lei
medie
Pollo
14,00 lei
mica
19,00 lei
medie
IMG_7052
25,00 lei
mica
33,00 lei
medie
Rustica
15,00 lei
mica
20,00 lei
medie
Paesana
14,00 lei
mica
19,00 lei
medie
Salami1
13,00 lei
mica
18,00 lei
medie
Prosciutto
13,00 lei
mica
18,00 lei
medie
Gorgonzola
15,00 lei
mica
20,00 lei
medie
IMG_7047
7,00 lei
Focaccia Mozzarella
11,00 lei