Pizza

Pollo e Gorgonzola4
18,00 lei
mica
24,00 lei
medie
Nocciola1
18,00 lei
mica
24,00 lei
medie
Messicana2
18,00 lei
mica
24,00 lei
medie
Manhattan
20,00 lei
mica
26,00 lei
medie
Pizza Margherita
12,00 lei
mica
16,00 lei
medie
Capriciosa
15,00 lei
mica
20,00 lei
medie
Diavolo
16,00 lei
mica
21,00 lei
medie
Chorizo
16,00 lei
mica
21,00 lei
medie
Prosciutto e Funghi
15,00 lei
mica
20,00 lei
medie
Quattro Formagi
18,00 lei
mica
25,00 lei
medie
19,00 lei
mica
24,00 lei
medie
Prosciutto Crudo
19,00 lei
mica
25,00 lei
medie
Calzone
15,00 lei
mica
19,00 lei
medie
Prosciutto e Salami
15,00 lei
mica
20,00 lei
medie
Quattro Formagi e Crudo
21,00 lei
mica
28,00 lei
medie
Pizza-Bacau-Manhattan-Pub-08
18,00 lei
mica
24,00 lei
medie
Vegetariana
16,00 lei
mica
20,00 lei
medie
QuattroStagione
15,00 lei
mica
20,00 lei
medie
Frutti di Mare
20,00 lei
mica
28,00 lei
medie
Bismarck
15,00 lei
mica
19,00 lei
medie
Salsicia
16,00 lei
mica
21,00 lei
medie
Pollo
16,00 lei
mica
22,00 lei
medie
IMG_7052
25,00 lei
mica
33,00 lei
medie
Rustica
16,00 lei
mica
21,00 lei
medie
Paesana
16,00 lei
mica
21,00 lei
medie
Salami1
14,00 lei
mica
19,00 lei
medie
Prosciutto
14,00 lei
mica
19,00 lei
medie
Gorgonzola
17,00 lei
mica
22,00 lei
medie
IMG_7047
7,00 lei
Focaccia Mozzarella
10,00 lei
Focaccia Mozzarella
11,00 lei
Focaccia Mozzarella
8,00 lei