Pizza

Pollo e Gorgonzola4
29,00 lei
mica
35,00 lei
medie
Nocciola1
30,00 lei
mica
35,00 lei
medie
Messicana2
30,00 lei
mica
36,00 lei
medie
Manhattan
32,00 lei
mica
38,00 lei
medie
Pizza Margherita
25,00 lei
mica
29,00 lei
medie
Capriciosa
30,00 lei
mica
35,00 lei
medie
Diavolo
31,00 lei
mica
36,00 lei
medie
Chorizo
30,00 lei
mica
35,00 lei
medie
Prosciutto e Funghi
27,00 lei
mica
32,00 lei
medie
Quattro Formagi
31,00 lei
mica
36,00 lei
medie
31,00 lei
mica
35,00 lei
medie
Prosciutto Crudo
31,00 lei
mica
36,00 lei
medie
Calzone
28,00 lei
mica
32,00 lei
medie
Prosciutto e Salami
30,00 lei
mica
34,00 lei
medie
Quattro Formagi e Crudo
33,00 lei
mica
38,00 lei
medie
Pizza-Bacau-Manhattan-Pub-08
30,00 lei
mica
36,00 lei
medie
Vegetariana
30,00 lei
mica
34,00 lei
medie
QuattroStagione
30,00 lei
mica
35,00 lei
medie
Frutti di Mare
33,00 lei
mica
38,00 lei
medie
Bismarck
30,00 lei
mica
35,00 lei
medie
Salsicia
30,00 lei
mica
35,00 lei
medie
Pollo
30,00 lei
mica
35,00 lei
medie
IMG_7052
33,00 lei
mica
41,00 lei
medie
Rustica
30,00 lei
mica
35,00 lei
medie
Paesana
30,00 lei
mica
34,00 lei
medie
Salami1
28,00 lei
mica
33,00 lei
medie
Prosciutto
28,00 lei
mica
32,00 lei
medie
Gorgonzola
29,00 lei
mica
33,00 lei
medie
IMG_7047
10,00 lei
Focaccia Mozzarella
15,00 lei
Focaccia Mozzarella
16,00 lei
Focaccia Mozzarella
12,00 lei