Pizza

Pollo e Gorgonzola4
26,00 lei
mica
32,00 lei
medie
Nocciola1
27,00 lei
mica
32,00 lei
medie
Messicana2
27,00 lei
mica
33,00 lei
medie
Manhattan
29,00 lei
mica
35,00 lei
medie
Pizza Margherita
22,00 lei
mica
26,00 lei
medie
Capriciosa
27,00 lei
mica
32,00 lei
medie
Diavolo
28,00 lei
mica
33,00 lei
medie
Chorizo
27,00 lei
mica
32,00 lei
medie
Prosciutto e Funghi
27,00 lei
mica
32,00 lei
medie
Quattro Formagi
28,00 lei
mica
33,00 lei
medie
28,00 lei
mica
33,00 lei
medie
Prosciutto Crudo
28,00 lei
mica
33,00 lei
medie
Calzone
25,00 lei
mica
29,00 lei
medie
Prosciutto e Salami
27,00 lei
mica
31,00 lei
medie
Quattro Formagi e Crudo
30,00 lei
mica
35,00 lei
medie
Pizza-Bacau-Manhattan-Pub-08
27,00 lei
mica
33,00 lei
medie
Vegetariana
27,00 lei
mica
31,00 lei
medie
QuattroStagione
27,00 lei
mica
32,00 lei
medie
Frutti di Mare
26,00 lei
mica
35,00 lei
medie
Bismarck
27,00 lei
mica
32,00 lei
medie
Salsicia
27,00 lei
mica
32,00 lei
medie
Pollo
27,00 lei
mica
32,00 lei
medie
IMG_7052
30,00 lei
mica
38,00 lei
medie
Rustica
27,00 lei
mica
32,00 lei
medie
Paesana
27,00 lei
mica
31,00 lei
medie
Salami1
25,00 lei
mica
30,00 lei
medie
Prosciutto
25,00 lei
mica
29,00 lei
medie
Gorgonzola
26,00 lei
mica
31,00 lei
medie
IMG_7047
10,00 lei
Focaccia Mozzarella
15,00 lei
Focaccia Mozzarella
16,00 lei
Focaccia Mozzarella
12,00 lei